Šta je akreditiranje?

Pod akreditiranjem se podrazumijeva zvanično priznanje da je neko tijelo za ocjenivanje usklađenosti (laboratorij,tijelo za certifikaciju, inspekcijsko tijelo) kompetentno da sprovodi aktivnosti ocjenjivanja usklađenosti u skladu sa međunarodnoprihvaćenim pravilima. Razlika između akreditiranja i certifikacije je u tome što se akreditiranjem dokazuje kompetentnost za obavljanje određenih ispitivanja, mjerenja, certifikacije ili inspekcije, a cerifikacijom se dobija potvrda (certifikat) o usklađenosti sistema upravljanja, proizvoda ili osoba sa određenim standardom ili tehničkom specifikacijom.

Akreditiranje tijela za ocjenjivanje usklađenosti u Bosni i Hercegovini provodi Institut za akreditiranje BiH (BATA).

Logiranje za korisnike