Kriteriji za akreditiranje

Kriteriji za pristup i sudjelovanje u Sistemu akreditiranja BiH sastoje se od općih i dodatnih kriterija koje tijelo treba neprekidno ispunjavati. U dokumentu PD 05-01 Sistem akreditiranja, Dodatak 0, navedeni su kriteriji odnosno obavezujući dokumenti za svaku od shema akreditiranja. 

Dokument PD 05-01 možete preuzeti na sljedećem linku: download