Prednosti akreditiranja

Potrošači zahtijevaju povjerenje u sigurnost i kvalitet proizvoda koje koriste, okoliša u kojem žive, pouzdanost zdravstvenih usluga i slično. Akreditacija osigurava povjerenje u rezultate ispitivanja, kalibracija, certifikacije i inspekcije i dokaz je kompetentnosti ispitnih i kalibracionih laboratorija, certifikacionih i inspekcijskih tijela. Akreditacija osigurava i međunarodno priznavanje valjanosti ovih rezultata i stvara uvjete za slobodno kretanje roba, usluga i osoba.


Logiranje za korisnike