Osoblje BATA-e

Kabinet direktora

Dražan Primorac
mr.sc. Dražan Primorac
Direktor
Tel: +387 33 72 13 10
E-mail: drazan.primorac@bata.gov.ba
nema foto
Vasilije Hamović

Zamjenik direktora
Tel: +387 33 72 13 10
E-mail: vasilije.hamovic@bata.gov.ba

Rada Radonja
Tehnički sekretar
Tel: +387 33 72 13 10
E-mail: rrada@bata.gov.ba

Sanja Vidović

Pomoćnik direktora za kvalitet
Tel: +387 33 72 13 10
E-mail: sanja@bata.gov.ba

Alija Hajdar
Pomoćnik direktora za razvoj, planiranje i obrazovanje
Tel: +387 33 72 13 16
E-mail: ahajdar@bata.gov.ba

Služba za akreditiranje


Uzeir Ajanović
Šef Službe za akreditiranje
Tel: +387 33 72 13 33
E-mail: uzeir.ajanovic@bata.gov.ba

Sanela Avdagić - Tanković
Voditelj procesa akreditiranja
Tel: +387 33 72 13 29
E-mail: sanela@bata.gov.ba

Željko Musa
Voditelj procesa akreditiranja
Tel: +387 33 72 13 26
E-mail: zeljko@bata.gov.ba

Erna Skenderović
Voditelj procesa akreditiranja
Tel: +387 33 72 13 27
E-mail: erna@bata.gov.ba

Danijel Kraljević
Voditelj procesa akreditiranja
Tel: +387 33 72 13 10
E-mail: danijel.kraljevic@bata.gov.ba

Mladen Matović
Voditelj procesa akreditiranja
Tel: +387 33 72 13 39
E-mail: mladen.matovic@bata.gov.ba

Tibor Juričić
Voditelj procesa akreditiranja
Tel: +387 33 72 13 38
E-mail: tibor.juricic@bata.gov.ba

Admir Pljevljak
Voditelj procesa akreditiranja
Tel: +387 33 72 13 25
E-mail: admir.pljevljak@bata.gov.ba

Služba za opće, pravne i finansijske poslove


Dajana Šunjić-Bjelobrk
Šef Službe za opće, pravne i finansijske poslove
Tel: +387 33 72 13 30
E-mail: dajana@bata.gov.ba

Daniela Smiljić
Viši stručni suradnik za prevodilačke poslove
Tel: +387 33 72 13 15
E-mail: d.smiljic@bata.gov.ba

Anja Čanković
Viši stručni saradnik za finansijske poslove
Tel: +387 33 72 13 31
E-mail: anja.cankovic@bata.gov.ba

Vladimir Kovač
Stručni suradnik za finansijske poslove
Tel: +387 33 72 13 22
E-mail: vkovac@bata.gov.ba

Slađana Starčević
Referent - specijalist za finansijske poslove
Tel: +387 33 72 13 32
E-mail: sladana.starcevic@bata.gov.ba

Dragoslav Novaković
Vozač
Tel: +387 33 72 13 10
E-mail: dragoslav.novakovic@bata.gov.ba
Logiranje za korisnike