Obuke

Plan obuke za 2024. godinu dostupan na sljedećem linku: Plan obuke za 2024. godinu.

Napomene:

  • Nakon određivanja termina obuke, BATA putem elektronske pošte dostavlja pozive kandidatima za učešće na obuci u skladu sa definiranom ciljnom grupom i dostupnim kapacitetima. Nije dozvoljeno prosljeđivanje poziva za obuke trećim stranama od strane kandidata koji su dobili poziv za učešće u obuci.

  • BATA vodi računa o uključivanju svih zainteresiranih strana u obuke koje organizira. U slučaju da se obuka odnosi na tijela zainteresirana za akreditaciju, a o kojima BATA nema kontakt informacije, potrebno je poslati podatke za kontakt na e-mail adresu info@bata.gov.ba ili faks (033-721-311) u obliku priloga sa identifikacijom matične organizacije.