Tehnički komiteti

Osnivanje

Tehnički komiteti su stručna tijela BATA-e. Osnivanjem tehničkih komiteta BATA osigurava pristup stručnim mišljenjima o specifičnoj problematici povezanoj s akreditacijom.

Članovi tehničkih komiteta su priznati stručnjaci s višegodišnjim iskustvom u pojedinim područjima ispitivanja i/ili kalibracije, certifikacije i inspekcije koji su upoznati sa sistemom akreditiranja tijela za ocjenjivanje usklađenosti.

Djelovanje tehničkih komiteta (Pravilnik o radu TC), u ovom trenutku, organizirano je kroz:

  • Tehnički komitet za laboratorije
  • Tehnički komitet za inspekcijska tijela


Zaključci sa prethodnih sjednica Tehničkog komiteta BATA-e za laboratorije:

2019:

Radna grupa hemija, 03.12.2019, teme: Ispitivanja rezidua pesticida u hrani; Pregled izmjena u novim izdanjima standarda za mjerenje emisija iz stacionarnih izvora i mjerenje nivoa buke
http://bata.gov.ba/novosti/default.aspx?id=2067&langTag=bs-BA

2018:

Radna grupa mikrobiologija, 28.11.2018, tema: Preispitivanje novih izdanja ispitnih metoda u području mikrobiologije lanca hrane:
http://bata.gov.ba/novosti/default.aspx?id=1599&langTag=bs-BA

2017:

Radna grupa hemija, 14.12.2017, tema: Akreditiranje metoda ispitivanja mirisa i protoka otpadne vode:
http://bata.gov.ba/novosti/default.aspx?id=1163&langTag=bs-BA

2016:

Radna grupa mikrobiologija, sjednica 15.12.2016, tema: Primjena standarda BAS EN ISO 11133:2015:
http://bata.gov.ba/novosti/default.aspx?id=924&langTag=bs-BA

Logiranje za korisnike