Dokumenti

Naziv dokumenta Oznaka Izdanje Datum Status Link
Zakon o akreditiranju Bosne i Hercegovinedownload
Zakon o osnivanju Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovinedownload
Područja rada Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine OD 07-40 -- 05.03.2024 NOVO download
Sistem akreditiranja BiH PD 05-01 38 17.10.2023 NOVO download
Politika prekogranične akreditacije PD 05-04 04 03.06.2013
download
Ugovor o akreditiranju PD 07-02 11
09.11.2022
download
Pozivanje na akreditaciju i korištenje simbola SABIH PD 07-03 16 04.07.2022 download
Tarifa za usluge u sistemu akreditiranja PD 07-05 21 05.04.2024 NOVO download
Rješavanje prigovora i žalbi PR 08-03 05 17.01.2020
download
Definicije i skraćenice OD 05-01 02 17.05.2011
download
Ocjenitelji OD 06-01 20 14.01.2022.

download
Uputstvo za podnošenje zahtjeva za odobravanje, proširivanje ili produživanje
akreditacije
OD 07-01 13 10.02.2021
download
Pravila za prihvatljivu sljedivost mjerenja OD 07-03 09 25.05.2021
download
Opći zahtjevi za sudjelovanje u PT/ILC šemama OD 07-04 08 28.07.2021
download
Smjernice za izvođenje internih audita i preispitivanja od rukovodstva OD 07-06 02 01.12.2011
download
Uputstvo za validaciju metoda za ispitivanje i kalibraciju (opći zahtjevi) OD 07-07 02 24.09.2014
download
Procjena mjerne nesigurnosti OD 07-08 04 27.07.2021
download
Pravila za akreditiranje fleksibilnog područja akreditacije OD 07-09 01 09.11.2018
download
Pravila za akreditiranje mišljenja i tumačenja akreditacije OD 07-10 01 10.03.2020
download
Smjernice za ocjenjivanje certifikacijskih tijela OD 07-11 01 27.01.2022 NOVO download

Obrasci

Naziv obrasca Oznaka Izdanje Datum Status Link
Prijava za ocjenitelje OB 06-02 04
04.07.2022.
NOVO download
Zahtjev za akreditaciju OB 07-02 15 29.04.2021
download
Spisak dokumenata uz zahtjev za akreditaciju OB 07-09 25 03.08.2021
download
Spisak osoblja tijela OB 07-12 3 21.04.2011
download
Spisak opreme tijela
OB 07-20 7 21.04.2011
download
Zapis o utvrđenim neusklađenostima (dio 2)
OB 07-22 12 06.09.2021
download
Izjava o zahtjevanom području akreditacije ispitne laboratorije OB 07-50 07 31.12.2018
download
Izjava o zahtjevanom području akreditacije kalibracione laboratorije OB 07-51 05 31.12.2018
download
Izjava o zahtjevanom području akreditacije inspekcijskog tijela OB 07-49 07 21.02.2019
download
Izjava o zahtjevanom području akreditacije medicinske laboratorije OB 07-53 02 31.12.2018
download
Izjava o zahtjevanom području akreditacije tijela za certificiranje
proizvoda, procesa i usluga
OB 07-03 06 31.12.2018
download
Pregled sudjelovanja u PT-ILC, skraćeni izvještaj OB 07-70 06 08.06.2012
download
Izvještaj o samoocjenjivanju (BAS EN ISO/IEC 17025) OB 07-77 01 04.10.2016
download
Izvještaj o samoocjenjivanju (BAS EN ISO/IEC 17025_2018) OB 07-77 02 20.09.2018
download
Izvještaj o samoocjenjivanju (BAS EN ISO/IEC 17020) OB 07-78 01 04.10.2016
download
Izvještaj o samoocjenjivanju (BAS EN ISO 15189) OB 07-79 01 04.10.2016
download
Izvještaj o samoocjenjivanju (BAS EN ISO/IEC 17065) OB 07-80 01 04.10.2016
download
Zahtjev za dodjelu prava na korištenje kombiniranog
ILAC MRA znaka za akreditirana TOU
OB 07-83 01 04.07.2022 NOVO download
Anketni upitnik (mišljenje TOU o ocjenjivanju) OB 08-06 21 24.11.2021
download